stratulat cezara

Planul unităţii de învăţare

Autorul unităţii de învăţare

Prenume şi nume STRATULAT CEZARA NARCISA
Judet SIBIU
Denumire şcoală GRUP SCOLAR ECONOMIC ,, J. LEBEL ,,
Localitate TALMACIU

Prezentare generală a unităţii de învăţare

Titlul planului unităţii de învăţare

Statul si politica

Rezumatul unitatăţii de învăţare

Unitatea de invatare ,,Statul si politica ,, urmareste formarea la elevi a abiltatilor de a desfasura o activitate de cercetare si documentare ,folosind proiectul ca modalitate practica de desfasurare.
Aceştia vor cerceta diferite aspecte privind regimurile politice romanesti , concepte privind drepturile si libertatile cetatenesti , utilizând atât mijloacele tradiţionale (cărţi, dicţionare, albume, ziare, reviste), cât şi mijloace moderne: (Internet-ul, enciclopediile virtuale, filmele documentare create cu ajutorul TIC.)
Scopul activitatii este realizarea unei prezentari PPT despre Romania de astazi si de ieri pe care elevii , care sunt reprezentantii unei o organizatii nonguvernamentale , o vor folosi in cadrul unei dezbateri realizate intre doua licee , urmarind dezvoltarea la tineri a competentelor democratice . dezvoltarea cetateniei si a intelegerii reciproce.

Aria tematică

Istorie

Clasa

Clasa XI

Timp aproximativ necesar

Exemplu: 4 ore

Reperele unităţii de învăţare

Standarde de performanţă - obiective de referinţă/ competenţe specifice

2.2. Analizarea instituţiilor, normelor procedurilor de guvernare
2.3. Folosirea strategiilor de negociere şi cooperare civică
3.3. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor diferite asupra
evenimentelor şi proceselor istorice
1.3. Compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de istorie

Obiective operaţíonale/rezultate aşteptate

01 Sa identifice in sursele studiate regimurile politice ale sec XX..
02.Sa formuleze un pct de vedere cu privire la metodele folosite pentru instaurarea celor doua regimuri politice .
03 sa compare respectarea drepturilor cetatenesti in cele doua regimuri politice
04 sa aduca minim 3 maxim 6 argumente care sa demonstreze respectarea drepturilor in regimul democratic
05 sa aduca minim 3 maxim 6 argumente care sa demonstreze nerespectarea drepturiloe cetatenesti in regimul totalitar
06 sa –si sustina punctul de vedere in cadrul unei dezbateri

Intrebări-cheie ale curriculumului

Întrebare esenţială
Ce astepti tu , ca cetatean , de la statul roman ?
Întrebările unitatăţii de învăţare
Cand ati fi vrut sa traiti in Romania inainte sau dupa 1989 ?
Întrebări de conţinut
Care sunt regimurile politice ale secolului XX din Romania ?
Care au fost metodele folosite pentru instaurarea celor doua regimuri politice ?
Cum sunt respectate drepturile si libertatile cetatenesti in regimul democratic ?
Cum erau respectate drepturile si libertatile cetatenesti in regimul comunist.?
De ce ai dori sa traiesti in Romania comunista sau in Romania democratica. ?