Modul 6_gr3

3. Cum putem încuraja şi susţine elevii să asume roluri noi pliate pe potenţialul lor de inteligentă?

- identificarea potentialului de inteligenta al elevului, precum si a tipului de invatare prin aplicarea unor teste;
- planificarea activitatilor prin metode interactive;
- lucrul pe grupe; cu explicarea clara a rolurilor si a sarcinilor fiecarui membru
- stimularea cooperarii prin formularea unor sarcini adecvate tipului de inteligenta identificat;