gabi_turnea

Titlul planului unităţii de învăţare

• Prelucrarea reperelor produselor vestimentare
• „ Haina face pe om!”

Rezumatul unitatăţii de învăţare

Confecţionarea produselor vestimentare este un proces complex şi laborios alcătuit dintr-o succesiune de operaţii, derulate într-o anumită ordine, în urma cărora semifabricatele sunt transformate în produse finite.
Realizarea produselor vestimentare presupune cunoaşterea şi respectarea fazelor de lucru specifice operaţiilor de prelucrare a reperelor, utilizarea cusăturilor specifice acestor operaţii, pregătirea pentru probe,finisarea produsului final.
Unitatea de învăţare „Prelucrarea reperelor produselor vestimentare” este orientată spre formarea abilităţilor şi deprinderilor elevilor de a proiecta şi prelucra reperele produselor vestimentare în funcţie de destinaţia acestora.
Toate activităţile şi exerciţiile propuse, urmăresc atingerea criteriilor de performanţă în condiţiile de aplicabilitate descrise în Standardele de pregătire profesională şi în curriculum.

Elevii vor realiza un proiect cu titlul :Influenţa prelucrării reperelor asupra aspectului estetic al produsului vestimentar? Li se propune următorul scenariu:
“Imaginaţi-vă că lucraţi într-un atelier de creaţie al unei firme de confecţii.
Un creator de modă vă cere ajutorul în crearea unor produse destinate unei colecţii de primăvară-vară.”

Întrebare esenţială

Cum il reprezintă haina pe om?
Întrebările unitatăţii de învăţare

Cum pot fi prelucrate reperele necesare confecţionării produselor de îmbrăcăminte ?
Întrebări de conţinut

1. Cum pot alege materialele optime pentru prelucrarea reperelor?
2. Cum poate influenţa tipul cusăturii aspectul estetic al produsului vestimentar?
3. Cum poţi să obţii un guler potrivit pentru îmbrăcămintea destinată diferitelor sezoane
4. Cum ordonaţi etapele de prelucrare a gulerelor pentru
îmbrăcămintea groasă ?