Armenciu Claudia

Unitatea de învăţare creează competenţe de utilizare a aplicaţiilor software specializate pentru baze de date dezvoltate sub Microsoft Access.
Învăţarea este orientată pe rezolvarea unor sarcini de lucru prin observare, descoperire dirijată, învăţare interactivă, pornind de la investigarea unui exemplu şi continuând cu dezvoltarea unui proiect.
Proiectul invită elevii la studiu pentru descoperirea modului de proiectare şi operare cu bazele de date.
Învăţarea este susţinută prin colecţia de obiecte pe care programul Microsoft Access le pune la dispoziţia utilizatorului:
Tables – tabele pentru înregistrările bazei de date
Queries – interogări aplicate bazei de date
Forms – formulare şi subformulare de introducere şi actualizare a datelor
Reports - liste informative asupra înregistrărilor din baza de date

Evaluarea vizează capacitatea de a proiecta o bază de date utilă, de a analiza şi sintetiza informaţia şi de a elabora o prezentare power point care sa contina etapele realizarii produsului final. Proiectul va fi pus pe wiki-ul clasei.

Întrebare esenţială
Cum ne organizăm viața folosind bazele de date?

Întrebările unitatăţii de învăţare
Sunt utile bazele de date?
Cum proiectăm o bază de date in Access?
Exită conexiune între informatică și societate?

Întrebări de conţinut
1. Care sunt datele care intervin în problemă şi ce relaţii există între ele?
2. Ce este o bază de date ?
3. Ce în seamnă organizarea datelor? ;
4. Care sunt elementele de interfaţă ale aplicaţiei ACCESS si cum le putem folosim
5. Cum creăm baze de date relaţionale?
6. Cum facem interogările în situaţiile generate de problemele date pentru a obţine informaţii utile şi veridice
7. Cum facem formulare şi obiecte de control?
8. Putem să evaluam/autoevaluam activităţile practice realizate?
9. Cum ne manifestam iniţiativă şi disponibilitate de a aborda sarcini variate?
10. Ce conexiuni există între informatică şi societate?