adriana

Numele unitatii de invatare :Opera dramatica si spectacolul teatral
În această unitate elevii vor fi îndrumați să descopere modalitățile de analiză stilistică și structurală a textului dramatic, să stabilescă diferețe între textul dramatic și interpretarea scenică a acestuia,. După citirea operelor dramatice, elevii vor aplica temele şi problemele abordate de aceste opere literare la realitatea contemporană fiind încurajați să ofere soluții creative .

Pe parcursul realizării proiectelor, elevii vor descoperi modalităţi de aplicare a acestor noţiuni în situaţii concrete de comunicare, vor fi capabili să structureze şi să creeze diferite tipuri de comunicare scrisă, orală, multimedia, îşi vor dezvolta creativitatea, gândirea critică, abilităţile de lucru în echipă şi individuale.
De asemenea, vor crea produse multimedia în care să sintetizeze cunostintele învăţate (de exemplu prezentări , pagina wiki, publicaţia electronică) şi vor descoperi mijloace moderne de comunicare în mediul digital (blogul literar).
Texte suport

Comedia:
O scrisoare pierdută de I. L. Caragiale
Drama:
Act venețian de C. Petrescu
Intrebarea esentiala:Cum ne ajută teatrul să cunoaștem lumea?
Intrebarile unitatii de invatare: Cum ne facilitează opera dramatică înțelegerea fenomenului uman?

Cum ne poate ajuta un personaj dramatic să ne descoperim pe noi înșine?

Cum ne exprimăm expresiv si creativ pornind de la textul dramatic?